Seppojen listat

Suomen Sotilas -lehti julkaisi hiljattain Puolan Kansallisen muistin instituutin IPN:n arkistoista löytyneitä suomalaisnimiä. Paljastukset vahvistavat kuvaa itätiedustelun toiminnasta maassamme, joka kylmän sodan aikana taloudellisesta ja osittain poliittisesta länsimaisuudestaan huolimatta oli voimakkaasti sosialistimaiden vaikutuksen läpitunkema. Puolalaisten vakoilutoiminta vaikuttaa olleen huomattavasti Neuvostoliiton sekä Itä-Saksan vastaavaa suppeampaa, mutta myös sosialistisella Puolalla oli informantteja sekä politiikan, talouden, armeijan että median piirissä.

Artikkelisarjassa tuodaan esiin myös Suojelupoliisin vastavakoiluun liittyviä faktoja sekä epäilyjä. KGB:n agentiksi paljastunutta Arvo Penttiä seurasivat organisaation johdossa Sepot Tiitinen ja Nevala, joista ensinmainittu oli presidentti Urho Kekkosta tukeneen K-linjan kaaderi ja jälkimmäinen Kalevi Sorsan avustaja. Nevala myös johti Supoa, kun Suomeen saapuneet Stasi-aineistot käytännössä ohitettiin olankohautuksella vuonna 2000. Päätöksen niiden vastaanottamisesta tekivät niin ikään Sorsan avustajana toiminut presidentti Tarja Halonen, SDP:n kansainvälisenä sihteerinä vasemmistolaistumisen vuosina uransa aloittanut pääministeri Paavo Lipponen sekä ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Yhdessä artikkelissa esitetään ns. Mitrohinin arkistojen viittaavan siihen, että moninkertainen pääministeri Kalevi Sorsa lähipiireineen oli ainakin yksi KGB:n hoitama verkosto. Puolan arkistoista pääministeristä löytyy turvaoperaatio peitenimellä "Inari", mutta hänen poliittisena sihteerinään ja Lipposen seuraajana SDP:n kansainvälisten asioiden sihteerinä toiminut Rauno Viemerö esiintyy artikkelin mukaan papereissa usein. Sorsan lähipiiristä ainakin Kari Tapiola ja Jaakko Kalela olivat sekä KGB:n että Stasin kontakteja.

Lehden julkaiseman, Seppo Nevalan nimitystä Supon apulaispäälliköksi vuonna 1978 koskevan muistion perusteella nimitetty ei ollut pätevä, mutta sopiva:

"Nevalan takana olevat tahot katsonevat hänen mahdollisen nimityksensä riittävästi korreloivan suoritettua toista nimitystä. Poliisiasetuksen 73 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan Nevala ei nyt täytä muodollisia kelpoisuusvaatimuksia suojelupoliisin apulaispäällikön toimeen."

Artikkelisarjassa käydään läpi juridisesti ja pitkälti myös mediassa sivuutettuja itätiedusteluun liittyviä tapauksia, kuten Stasin värväysasiakirjan allekirjoittaneen Riitta Juntusen toimintaa. Juntunen toimi 2000-luvulla Halosen presidentinvaalikampanjassa sekä peri SAK:ssa vuonna 2009 sittemmin eduskunnan puhemieheksi edenneen Eero Heinäluoman pestin.

Olen aiemminkin korostanut suomettumisen ajalta periytyvien vaikutusverkostojen avaamisen tärkeyttä, erityisesti nyt Venäjän hybridivaikuttamisen jälleen aktivoiduttua. Suomen Sotilaan julkaisemien tietojen valossa on pakko todeta, että myös Suomen vastavakoilun toiminta kaipaa lähempää tarkastelua. Ns. Tiitisen listan epäillään perustellusti koostuvan, ainakin osittain, vastavakoilun kaksoisagenteista.

Noitavainoja en edelleenkään kaipaa, mutta maanpetoksellisen toiminnan painaminen villaisella näin järjestelmällisesti ja jatkuvasti asettaa maamme hyvin outoon valoon länsimaisten kumppaniemme silmissä. Tiitisen listan julkaiseminen ja suomettuneisuuden ajan toiminnan avoin ja kiihkoton perkaaminen olisi nyt omiaan puhdistamaan ilmaa ja hälventämään näitä epäluuloja.

 

Atte Kaleva

wwww.attekaleva.fi


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.