Puolustusleikkaukset peruttava välittömästi

Venäjän voimapolitiikka on muuttanut Suomen turvallisuusympäristöä kielteiseen suuntaan vuodesta 2011. Suomen puolustusmenoja on kuitenkin leikattu 250 miljoonalla eurolla saman aikajakson kuluessa. Lyhytnäköisen politiikan taustalla on sekä yleinen säästölinja mutta myös liian optimistinen näkemys Venäjän tavoitteista.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut epävakaammaksi kun Venäjän sotilaallinen läsnäolo myös Itämeren alueella on lisääntynyt. Hybridisotaan liittyvät ilmiöt, kuten kyberhyökkäykset, Venäjän tiedustelun kasvu Suomessa ja vääristelevä propaganda ovat lisääntyneet. Suomalaisten ja etenkin viranomaisten on oltava paremmin tietoisia näistä jo nyt Suomen sisällä vaikuttavista kehitysilmiöistä.

Seuraavan hallituksen tulee käynnistää laajempi ja pitkän aikavälin kehiitykseen nojaava turvallisuuspoliittinen selvitys jossa yhteydessä on valmisteltava myös Nato-jäsenyyden etuja ja haittoja kokoava perusselvitys. Selvitystyö ei poissulje nopeita päätöksiä, mikäli turvallisuusympäristössämme tapahtuu muutoksia.

“Leikkauksien peruminen ja puolustusmenojen palauttaminen vuoden 2011 tasolle on ensimmäinen askel tehokkaan maanpuolustuksen turvaamiseksi. Naton jäsenyys takaisi sotilaallisen maanpuolustuksemme uskottavuuden myös Venäjän silmissä”, sanoo sotatieteen maisteri Atte Kaleva, joka on ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä Kokoomuksen listoilla.

“Turvallisuudesta ei kannata säästää. Suomeen kohdistuneet verkkohyökkäykset, toistuvat ilmatilaloukkaukset ja ulkoministeriöön kohdistunut laajamittainen verkkovakoilu osoittavat, että turvallisuutemme on otettava erittäin vakavasti”, linjaa VTT Alpo Rusi. Rusi on ehdokkaana Uudellamaalla Keskustan listoilla.

Kuluneen vaalikauden aikana  Ilkka Kanervan johtama parlamentaarinen selvitysryhmä on ehdottanut puolustusmenojen korottamista. On hienoa, että maassamme vallitsee tästä asiasta yhteisymmärrys Vasemmistoa lukuunottamatta.


Tämä kannanotto on pohjana Atte Kalevan ja Alpo Rusin eduskuntavaaliväittelylle torstaina 9.4. Keskustelu pidetään Tikkurilassa Vantaalla klo 18.00 (Cafe Aschan, Tikkuraitti 9). Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lisätietoja:

 

Atte Kaleva 

eduskuntavaaliehdokas, Kokoomus, Uusimaa
jihadismitutkija, sotatieteiden maisteri, kapteeni evp.
www.attekaleva.fi

puh. +358 45 600 2480

 

Alpo Rusi

Eduskuntavaaliehdokas, Keskusta, Uusimaa 
Valtiotieteen tohtori

puh. +358 40 1759100


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.